Klanten

Meteen de juiste info bij de hand

Een correcte bedrijfsadministratie start met de juiste klantengegevens. Binnen Ribbit beheer je in alle eenvoud je klantengegevens én behoud je de historiek van alle latere wijzigingen en aanvullingen. Voor elke klant heb je meteen een overzicht van de lopende en gerealiseerde projecten, eventuele offertes, openstaande en betaalde facturen, de tijd die je medewerkers voor deze klant spenderen, eventuele kosten verbonden aan deze klant,….